W dniu 29 listopada 2023 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, dokonała na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Koźminek kontroli w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia, a zatem także:
  3. wniesienie opłaty w terminie oraz w wymaganej wysokości, w tym przedstawienie prawdziwych informacji w oświadczeniu składanym do 31 stycznia,
  4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorstw posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową,
  5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  6. przestrzeganie na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Członkowie GKRPA w Koźminku nie stwierdzili uchybień podczas przeprowadzonej kontroli.