W dniu 3 listopada 2023 roku, w dworze w Koźminku odbyło się szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz nowelizacji ustawy dotyczącej przemocy. W szkoleniu wzięli udział członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych.

Program szkolenia obejmował:

Kompetencje członków: GKRPA, ZI i GDP.

Profilaktykę uzależnień od alkoholu oraz uzależnienia behawioralne.

Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Mechanizmy uzależnienia od alkoholu vs osoba stosująca przemoc.

Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną, stosującą przemoc - diagnoza i ćwiczenie umiejętności.

Z czym boryka się „uzależniony od alkoholu przemocowiec” podczas próby leczenia.

Cechy osób współuzależnionych.

Elementy składowe Dialogu Motywującego.

Ćwiczenia ułatwiające rozpoznanie swojego warsztatu pracy.