W dniu 29 stycznia 2024 roku przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Koźminku, szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz profilaktyki przemocy. W szczególności podczas szkolenia zaprezentowano uchwaloną 13 lipca 2023 r. tzw. Ustawę Kamilka, czyli ustawę o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nowe obligatoryjne obowiązki dotyczące przyjęcia i wdrożenia standardów ochrony osób nieletnich.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na organ zarządzający jednostką systemu oświaty, placówki oświatowe (np. szkoły, przedszkola, żłobki), placówki opiekuńcze, placówki wychowawcze, placówki artystyczne (np. biblioteki, domy kultury), placówki medyczne, placówki rekreacyjne (hotele), podmioty sportowe (kluby sportowe, ośrodki sportu) lub inne stowarzyszenia, które mają do czynienia z nieletnimi (np: jednostki OSP). Zasady mają zapewnić min. bezpieczne relacje między małolatem, a personelem jednostki (placówki). Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Zasady i sposoby udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

W szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miejski Gminy Koźminek wzięli udział: nauczyciele ze szkół podstawowych: z Koźminka, Moskurni, Nowego Nakwasina, przedszkola w Koźminku, przedstawiciele klubów sportowych, psycholog, logopeda, pracownik domu kultury i biblioteki gminnej, pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, pracownik GOPS w Koźminku oraz pracownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku. Szkolenie poprowadziła pani Agnieszka Wojciechowska z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy Sp. z o.o.  z Poznania.