W dniu 28.11.2023 r w Szkole Podstawowej w Koźminku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców (wzięło udział 50 rodziców) i nauczycieli (wzięło udział 15 nauczycieli) pt. „Uzależnienie od alkoholu, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie vs konsekwencje prawne”. Warsztaty i szkolenia poprowadziła asp. Karina Migalska – Cepa czynna policjantka, zajmująca się szkoleniami profilaktycznymi. Tematy jakie zostały poruszone podczas tych warsztatów i szkoleń:

- konsekwencje prawne gdy sięgamy po narkotyki, alkohol i inne środki uzależniające,

- czym jest przemoc i agresja oraz jak powinniśmy postępować, gdy jesteśmy jej świadkami,

- nieprzestrzeganie prawa vs konsekwencje, np. nadzór kuratora bądź skierowanie sprawy do sądu rodzinnego,

- przemoc w sieci i co pod nią podlega:

  • stosowanie przemocy werbalnej (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie oraz szantażowanie),
  • rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka,
  • publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,
  • tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę,

- z jakimi zagrożeniami można się zetknąć podczas korzystania z Internetu:

  • kontakt z niebezpiecznymi treściami,
  • kontakt z niebezpiecznymi osobami,
  • przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc) oraz uzależnienie od Internetu.