W dniu 5 kwietnia 2024 roku w Przedszkolu, w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień. Zostały zorganizowane w ramach cyklicznych działań Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, które mają działać prewencyjnie i profilaktycznie. Tym razem została nimi objęta najmłodsza grupa dzieci w liczbie 82, które podzielono na 5 grup. Zajęcia dotyczyły nadużywania telefonów komórkowych, tabletów i konsoli gier. Podczas zajęć zobrazowano czym są standardy ochrony małoletnich i jaki mają cel. Wskazano podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania różnym rodzajom i formom przemocy. Rozróżniono zachowania przemocowe płynące z relacji dziecko – dziecko oraz dorosły – dziecko. Wskazano gdzie i jak zgłaszać lub mówić o działaniach przemocy, której może doświadczyć dziecko. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, dzieliły się swoimi przeżyciami.  Dzieci są zgrane, lubią się i odważnie podeszły do tematu.

Oprac.: A. Wojciechowska