W dniu 27 października 2023 roku w Przedszkolu, w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień behawioralnych, a także emocji (jak dziecko ma powiedzieć o swoich odczuciach w domu i przedszkolu). Zostały zorganizowane w ramach cyklicznych działań Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Koźminku, które mają działać prewencyjnie oraz profilaktycznie.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach działań mających zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych. Pęd dzisiejszych czasów osłabia relacje rodzinne, skłania ku popadaniu w uzależnienia, wprowadza nowe zagrożenia. Profilaktyka poprzez zabawę wprowadzana jest w coraz młodszych grupach, tak aby przyzwyczajać dzieci do rozmów na tak ważne tematy jak ich bezpieczeństwo, emocje, równowaga psychiczno – fizyczna. Poniżej przedstawiamy zrealizowane cele i wnioski, które pojawiły się podczas warsztatów:

 • Wskazano jak prosto nazywać swoje emocje, umieć je przedstawiać innym.
 • Pokazano jak pozytywne i negatywne emocje na nas wpływają.
 • Wskazano na docenianie pozytywnych relacji i emocji, które wiążą się z czasem spędzanym z rodzicami lub/i innymi członkami rodzinny.
 • Przeanalizowano co robić gdy ktoś nas krzywdzi swoimi emocjami (krzyk, szarpanie, bicie, popychanie, wyzwiska, dotyk).
 • Obcy to znaczy kto - zasady bezpieczeństwa w praktyce.
 • Przeanalizowano co robić w sytuacjach kiedy ktoś nas zaczepia, pyta o coś na ulicy, próbuje odciągnąć od grupy, przekonać, że zna naszych rodziców lub oferuje cukierka/ wabi szczeniaczkiem lub kotkiem.
 • Ćwiczenia integrujące i wspomagające pozytywne wartości w grupie.
 • Wskazano co wpływa na równowagę naszego całego organizmu: sen, jedzenie, relaks i wypoczynek (nie mylony z przesiadywaniem na telefonie).
 • Zaznaczono jak można wraz z rodzicami uczyć się kontrolowania czasu spędzanego na urządzeniach multimedialnych.
 • Bardzo istotne jest wyznaczanie granic na korzystanie z telefonu czy gier, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i o oglądane strony lub wybierane gry. Zaniedbując to teraz nie dajemy dzieciom szans na prawidłowy rozwój, a w przyszłości nie będziemy w stanie ich od tego oderwać.
 • Wspaniale, że w wielu grupach temat bezpieczeństwa dzieci jest bardzo często poruszany, dodatkowo znają one już znaczenie takich słów jak: uzależnienie, przemoc, czy inne zagrożenia, które się z tym wiążą.
 • Pragniemy również podkreślić ogrom pracy jaki widać w sposobie prowadzenia dzieci przez Panie Przedszkolanki. Dzieci są bardzo grzeczne, słuchają poleceń, świetnie pracują w grupie, potrafią kontrolować swoje emocje. Warto podkreślić, że dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, były ciekawe, dzieliły się swoimi przeżyciami.

Oprac.: A. Wojciechowska Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy.