W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas I – VIII. Tematyka warsztatów dotyczyła uzależnień od narkotyków, dopalaczy, a także wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych. Celem zajęć było wskazanie czynników chroniących i czynników ryzyka dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego dla w/w grup wiekowych. Przeprowadzono ćwiczenia jak mówić o swoich emocjach, jakie stosować nazewnictwo. Rozmawiano również o wpływie emocji na samopoczucie człowieka. Przećwiczono ponadto sposoby odmawiania i zachowania (asertywne) służące wzmocnieniu własnych decyzji. Przeprowadzono ćwiczenia integrujące, mające wzmocnić działania pomocowe klasy jako grupy i pojedynczych jednostek w różnych sytuacjach w grupie rówieśniczej. Uczono uczniów jak się można integrować bez telewizji, telefonu i komputera. Łącznie w warsztatach wzięło 78 uczniów. Warsztaty przeprowadziło Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania.